آیا نصب دوربین مدار بسته منع قانونی دارد؟

همانطور که می دانید نصب دوربین مدار بسته، به منظور حفظ امنیت و کنترل محیط می باشد. اینکار به هر منظوری که انجام شود باعث رصد و کنترل عملکرد افراد نیز خواهد شد. در تمام مکان های مجاز که دوربین مدار بسته در آن نصب می شود، برابر قانون باید با نصب برچسب یا تابلو به همه عنوان شود.

مکان های مجاز نصب دوربین مدار بسته :

در مکان های عمومی و مشاعات، در صورتی که نزدیک به اماکن نظامی یا دولتی نباشد و در مشاعات با رضایت ساکنین و مالکین انجام شود ایرادی ندارد. در این حالت نیز با نصب برچسب هایی که اعلام می کند (( این مکان مجهز به دوربین مدار بسته می باشد )) نیز اطلاع رسانی شود. و اما در اماکن خصوصی، فقط با اخذ رضایت کتبی از افراد حاضر در آن محل امکان پذیر خواهد بود.

توجه داشته باشید اگر در حالتی که افراد حاضر در مشاعات و اماکن خصوصی در مورد نصب دوربین مدار بسته رضایت نداشتند، باید با طرح دلیل و منطق به مراجع قضایی و توجیه وجود دوربین مدار بسته بنابر حفظ امنیت و یا هر موضوع دیگر، از آنها مجوز لازم را دریافت کرد. در غیر این صورت نصب دوربین در این اماکن بدون اخذ رضایت کتبی از افراد، جرم محسوب شده و عواقب سنگینی در پی خواهد داشت.

نصب دوربین مخفی :

مهمترین موضوع، نصب دوربین مدار بسته در هر محل به صورت مخفی می باشد که در هر حالت جرم محسوب می شود، که در صورت رویت آن توسط نیروی پلیس و افراد ذیصلاح جزای قانونی در پی دارد. در صورت شکایت فردی به دلیل نصب دوربین مدار بسته مخفی در هر محل، برابر قانون دستگاه و تجهیزات آن مصادره شده و نیز فرد خاطی مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. همچنین شخص یا اشخاصی که در نصب آن همکاری داشتند شدیدا مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.