مقاله خیلی خوبی بود
مهندس یک سوال داشتم
اگر همانطور که فرمودید رمز دستگاهامونو تعویض کنیم کسی میتونه رمز مارو پیدا کنه ؟