با سلام
کار شما حرف نداره مهندس
هم مقاله های شما و هم مقاله های مهندس مالک
بنده همیشه مطالب شما را دنبال میکنم
خوشحالم که هنوز افرادی هستند که بدون هیچ چشم داشتی کار فرهنگی و علمی به رایگان انجام میدهند
با سپاس