DNR یا 3D-DNR و 2D-DNR چیست؟

DNR یا همان Digital noise reduction

همان طور که از اسم آن پیداست به معنای لغوی یعنی کاهش دهنده نویز به صورت دیجیتال.

واحد سنجش نویز تصویر در سیستم های مداربسته S/N یا نسبت سیگنال به نویز است.

سیستم کاهش نویز به صورت یک سیستم دیجیتال است و حاصل پردازش توسط پردازشگر و چیپ اصلی دوربین روی تصاویر صورت میگیرد و هیچ دستگاه یا قطعه

فیزیکی وظیفه انجام این کار را ندارد.

2D-DNR و 3D-DNR هر دو یک تکنولوژی و یک مکانیزم در دوربین هستند و تنها تفاوت آنها با یکدیگر در اندازه و شدت میزان کاهندگی نویز می باشد و مسلما

3D-DNR داری عملکرد بهتری نسبت به 2D-DNR میباشد.