DWDR چیست؟

همانطور که گفته شد در فناوری WDR دو عدد چیپ وجود دارد که یکی از آنها خصوصیات نقاط روشن را ذخیره می کند و دیگری خصوصیات نقاط تاریک تر و تیره را ، از این رو تصاویر و محیط هایی که نور زیاد باعث میشود نقطه ای دیگر تاریک به نظر برسد فناوری WDR باعث میشود که تصویر به حالت طبیعی در بیاید و نقاط تاریک هم روشن و قابل دیدن میشوند ، و حال تفاوت WDR با DWDR در چیست؟
در فناوری DWDR یا همان Digital Wide Dynamic Range این کار یعنی جداسازی نقاط تاریک و روشن و تلفیق آنها با یکدیگر و به دست آوردن محصول که تصویری بدون ایراد است فقط با نرم افزار انجام میشود یعنی این عملیات بدون وجود هیچ قطعه سخت افزاری مثل چیپ انجام می شود ، و تفاوت این دو در این است.

 

DWDR-Icon