دوربین فیش آی یا چشم ماهی

دوربین fisheye یا همان چشم ماهی

همانطور که از اسم آن پیداست مکانیزم این دوربین بسیار شباهت به تصویری چشم ماهی دارد.

با وجود این دوربین ها ، اگر در جای صحیح نصب شود دیگر نقطه کور وجود ندارد و همه محیط تحت پوشش دوربین قرار میگیرد.

شرکت های زیادی دست به تولید این دوربین زده اند و به یاد داشته باشید این دوربین فقط در بستر شبکه کار میکند و نمونه آنالوگ ندارد.

تصویری که از دوربین فیش آی به دست می آید یک تصویر 360 درجه است که توسط NVR یا نرم افزار نصب شده روی

کامپیوتر یا سرور میتوانید آن را به اشکالمختلف قابل نمایش کنید.

متوانید نحوه نمایش تصاویر را به حالت 4 تکه تبدیل کنید و تنظیم کنید که هر تکه از آن به یک نقطه دلخواه شما متمرکز

باشد یا میتوانید به حالت دو تصویر 180 درجه تبدیل کنید و یا چندین تصویر کلی …

توجه داشته باشید که در طی تبدیل نحوه نمایش به اشکال مختلف میتوانید به نقاط خاص مد نظر خود در تصاویر زوم کنید

ولی در آن لحظه از دیدن نقاط دیگر غافلمی شوید اما جای نگرانی وجود ندارد چون در هر حالت از نمایش تصویر که باشید

دستگاه و نرم افزار تصاویر را به صورت کلی ذخیره میکند و شما در بازبینی تصاویر ضبطشده باز هم میتوانید شکل و نحوه

نمایش آنها را تغییر دهید.

عموما دوربین های فیش آی داری میکروفن هستند و قابلیت ضبط صدای بسیار قوی محیط را دارند و در اکثر مدل های

موجود نویز صدا توسط سیستم ضد نویز داخلی دوربین گرفته میشود و صدای خالص و بدون نویز را ذخیره میکند.

دوربین های فیش آی به سه شکل قابل نصب میباشند:

سقفی – دیواری و زمینی

توجه داشته باشید در بعضی از محیط ها نمیتوانید دوربین فیش آی را نصب کنید:

بر روی سقف هایی که همسطح نباشند . مثل سقف بعضی از پارکینگ ها که پله پله است.

در جایی که ارتفاع سقف زیاد باشد

در جایی که ارتفاع سقف کم باشد

در محیط هایی که نور کمی وجود داشته باشد ، چون اکثر این دوربین مجهز به چراغ مادون قرمز IR  نیستند ولی لوکس

تصویر آنها بسیار پایین است (لوکس هرچقدر کم باشد میزان دید دوربین در کمترین نور امکان پذیر میشود ) و بنا بر این در

تاریکی قابل نصب نیست.