سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS)

مسایل و مشکلات حمل و نقل از قبیل آلودگی های زیست محیطی، کاهش منابع انرژی،افزایش خسارت های مادی و معنوی ناشی از تصادفات، مشکلات نظارت و مدیریت در حمل و نقل برون شهری، افزایش زمان های تلف شده و روند رشد سریع تقاضای حمل و نقل به ویژه در ساعات اوج به یک مشکل جدی تبدیل شده است.

 

 

1109

 

 

افزایش تسهیلات حمل و نقل به دلیل نیاز به سرمایه گذاری کلان و زمان زیاد جهت اجرا همواره با محدودیت های گسترده ای روبرو است.

 

 

traffic-management-280x254its-fava

 

 

 

 

بنابراین به منظور غلبه بر مشکلات فوق و با توجه به اینکه حل محدودیت های مذکور با روش های سنتی غیرممکن می باشد، با نیم نگاهی به پیشرفت های حاصل در تکنولوژی ارتباطات و الکترونیک، از دهه 1980، سیستم های حمل و نقل هوشمند(ITS) مورد توجه قرار گرفت.

 

 

itsd1its_02-400its_pic

 

 

 

ITS به معنی استفاده و به کار گیری تکنولوژی های نوین (از قبیل : الکترونیک، ارتباطات و سیستم های کنترل) به منظور ارتقا سطح ایمنی، کارایی و ارزانی در حمل و نقل است که برای شیوه های مختلف حمل و نقل از قبیل: جاده، راه آهن، هوایی و دریایی قابل تعمیم است.

 

منبع : دنیای حفاظت