چگونه در انتقال تصوير دوربين مداربسته استاد شويم ؟؟؟ : (قسمت دوم)

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته در قسمت اول آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته معني آي پي را فرا گرفتيم و فهميديم كه چطور ميتوان آدرس آي پي مودم هارا متوجه شد. دوستان توجه داشته باشيد كه همه مطالبي كه در اين سري مقاله ها نوشته و عنوان شده ، براي همه مودم ها و همه…