امنیت فیزیکی دوربین مداربسته

عموما دوربین مداربسته در همه جای دنیا در محل ها به دو منظور تجهیز میشود. ۱_ داشتن اشراف به محیط مورد نظر و تامین امنیت ( البته وجود فیزیکی دوربین به خودی خود در بسیاری از موارد حکم یک عامل بازدارنده برای وقوع جرم ها می باشد) ۲_ جهت کنترل و عملکرد افراد موضوع مهمی…