اطلاعاتی درباره: DWDR

DWDR چیست ؟ DWDR یا همان جداسازی نقاط تاریک و روشن و تلفیق آنها با یکدیگر. همانطور که گفته شد در فناوری WDR دو عدد چیپ وجود دارد که یکی از آنها خصوصیات نقاط روشن را ذخیره می کند و دیگری خصوصیات نقاط تاریک تر و تیره را ، از این رو تصاویر و محیط هایی که…